A Bushido

Bushido kandzsi

A Bushido a nemesi származású japán harcos erkölcsi kódexe. Ez nem tételesen megfogalmazott erkölcs normarendszerként fejti ki hatását. Összetevői, amelyeket hagyományosan a Bushido elemeinek tekintenek:

TARTÁS, BÁTORSÁG, TŰRŐKÉPESSÉG,
JÓINDULAT, UDVARIASSÁG, SZAVAHIHETŐSÉG,
BECSÜLET, HŰSÉG, ÖNFEGYELEM.

Évről-évre egyre szomorúbb statisztikai adatok látnak napvilágot az iskoláskorú fiatalok (6-18 éves korosztály) egészségügyi állapotával és fizikális fejlődésével kapcsolatban. Nagy számban találhatók közöttük olyanok, akik még az általános, illetve középiskolai fizikális alapkövetelményeket sem tudják teljesíteni. Testnevelésből felmentésüket kérik és gyengébb fizikai állapotukból adódóan mindenfajta terhelés teljesítése - a szellemi is - komoly problémát okoz számukra.

Sajnos iskolarendszerünk jelen pillanatban nem tud átfogó megoldást nyújtani számukra a felzárkózásra, így lemaradásuk az évek folyamán növekszik. Ez nagymértékben kihat későbbi életükre is, amelynek jelei már tapasztalhatóak és a munkába állásuk esetén is hátránnyal indulnak a gyengébb teljesítőképességük miatt.

A Bushido Sportegyesületben többek között célul tűztük ki magunk elé, hogy ezeket a fiatalokat megismertessük az egészséges életmód egy lehetséges fajtájával, bevonva őket egy olyan programba, amelynek segítségével képessé válnak arra, hogy egy-két év alatt behozzák fizikai lemaradásukat és növeljék szellemi teljesítőképességüket is.

A program a japán eredetű harci művészetek (legfőképpen a Shidokan karate) megismerését ajánlja. Ez egy olyan oktatási módszer, amely a szellemi és testi fejlődést egyaránt szem előtt tartja, mert vallja, hogy a test és a szellem elválaszthatatlanok egymástól.

Mivel elsősorban harci gyakorlatokról van szó, sok szülőben felmerül a kérdés, hogy gyermeke ezáltal agresszívvá válik, rosszra használja fel a megszerzett tudását. Napjainkban azonban a harci művészetek gyakorlásának végső célja nem mások legyőzése, hanem a személyiség formálása. A rendszeres gyakorlás a testi fejlődés mellett segít az akaraterő, az összpontosító képesség, a kitartás, az önfegyelem fokozásában. Az a szülő, aki "vattába csomagolja" gyermekét, az a fejlődését gátolja. Viszont az itt megismerhető szellemi út és kifejező képességek alkalmasak arra, hogy a fiatalok az életükben eléjük kerülő nehézségekkel sikeresen birkózzanak meg.