Dojo etikett

 1. Amikor belépsz a Dojoba vagy elhagyod azt, állj meg az ajtóban szemben a terem elejével, hajolj meg a Dojoban elhelyezett Shinden (szentély) felé és köszönj OSU-val (ha a Dojoban nincs szentély, akkor a terem eleje felé). Ezután fordulj a teremben jelen lévő legmagasabb rangú karateka felé és köszönj OSU-val. Ez jelképezi a tiszteletedet a Dojo és a benne tartózkodó emberek iránt. Majd a belépés elött állj vigyázz-állásba, hajolj meg és mond: O ne gaishi mashita. Távozáskor pedig ugyan ezen helyen mond: Arigato gosai mashita.

 2. Ha elkésel az edzésről, térdelj le a terem végében a fal mellett, háttal a teremnek Seiza ülésben (hagyományos térdelő pozíció). Amikor az oktató felszólít, állj fel, fordulj felé, hajolj meg és köszönj Osu-val, majd Shitsurei Shimasu-val kérj bocsánatot (elnézést a zavarásért), végül gyorsan csatlakozz társaidhoz a terem végén.

 3. Ne egyél, ne igyál, ne dohányozz, és ne rágj rágógumit a Dojoban.

 4. Mindig azonnal mozdulj, ha utasítanak valamire a teremben. Soha ne kószálj céltalanul a Dojoban.

 5. Ne gyakorold a küzdelmet, amíg nem utasítanak rá.

 6. Semmilyen okból kifolyólag ne törd meg a sort anélkül, hogy az oktatótól előzőleg engedélyt nem kértél rá. Ha el kell hagynod a helyedet, ne menj el az oktató és társaid között. Saját sorod mögött menj ki annak szélére, valamelyik oldalra és onnan menj tovább.

 7. Az oktatókat és az elöljárókat mindig a megfelelő címükön szólítsd meg (Shihan, Sensei, Senpai) a Dojoban. Hangos OSU-val fordulj feléjük, amikor hozzád szólnak.

 8. Az edzés komoly dolog. Ne nevetgélj, ne vihogj, ne fecsegj, és ne bonts rendet, amíg a teremben vagy. Állj Fudo Dachi-ban, mialatt a következő utasításra vársz.

 9. A Dojoban az oktató minden utasításának kérdés nélkül engedelmeskedj. Semmi olyat nem kér tőled, amit ő maga nem tett már meg. Ha nem tudod végrehajtani a gyakorlatot, tégy meg annyit, amennyi maximálisan telik tőled.

 10. Kezeden és lábadon a körmeidet vágd rövidre és tartsd tisztán.

 11. A szünetekben ne ülj le a falak melletti székekre vagy padokra és ne feküdj a földre. Inkább tégy valami hasznosat, ne fecséreld el az edzésidődet.

 12. Mindenki felelőssége, hogy a Dojo mindig tiszta, rendezett és biztonságos legyen.

 13. A karate gi-d mindig rendezett és tisztára mosott legyen. Az övet soha nem szabad mosni, csak levegőn megszárítani. Jelképesen az öved hordozza kemény erőfeszítéseid szellemét. Ha elszakad meg kell varrnod vagy foltoznod. Egy javított, foltozott karate gi-t hordani nem szégyen, de egy szakadtat vagy piszkosat viselni igen. A férfi karatekák semmilyen körülmények között nem viselhetnek pólót vagy más ruhadarabot a karate gi alatt. A női karatekák egyszínű fehér pólót hordhatnak a karate gi alatt.

 14. Az edzések alatt ne viselj órát vagy ékszereket. Szemüveget viselni orvosi javaslatra lehet, de küzdelemhez célszerű letenni azt, vagy kontaktlencsére cserélni.

Általános viselkedési normák

A Shidokan karate klasszikus harci művészet. Az egymás közötti kapcsolatokat a Dojoban a hagyományos japán karate tradíciók szabályozzák. Ezek a viselkedési normák hosszú idő alatt alakultak ki és a mai napig jól beváltak. A modern nyugati társadalomban ezek a normák nem szokásosak, tehát külön meg kell tanulni őket, ha a Shidokan útját akarod járni. Ezek a szabályok nemzetköziek, amelyek minden Shidokan Dojora érvényesek, bár az értelmezésük, és betartásuk Dojonként más és más lehet.

Dojoban mezítláb folyik az edzés – a szabály alól kivételt az edző tehet – ezért a cipőt, papucsot szép rendben, sorban helyezd el a Dojo bejárata mellett, ha lehet kívül! Ha magasabb fokozatú kezet nyújt neked, két kézzel viszonozd – ez a tisztelet jele. A kezeid tartsd egyformán, ne a csuklóját vagy az alkarját fogd meg a bal kezeddel, mert az tiszteletlenség. Ha bármit adsz a feljebbvalódnak mindig két kézzel nyújtsd át. Ez a tisztelet jele.

Az edzés

Az edzés kezdetén és végén a rangidős karateka álljon Fudo Dachiban az első sor jobb szélén a többiek rangsor szerint tőle balra, majd hátrafelé. A hátrébbállók igazodjanak jobbra és előre. Az oktatók a tanulókkal szemben állnak. A rangidős oktató vezényszavára Seiza ülésben helyezkedik el mindenki. Seiza ülésben köszöntjük a szentélyt a Shinden ni rei vezényszóra, melyre hajolj meg és válaszolj Osuval. Ezután rövid meditáció következik, amely a Mokuso vezényszóra indul, és a Mokuso Yame vezényszóval fejeződik be. Ezután a Shidokan alapítójának köszöntése következik a Kancho ni rei vezényszóra, amelyre szintén mag kell hajolnod és Osuval válaszolnod. Ekkor az oktatók szembefordulnak a csoporttal, és a rangidős tanuló vezényli az üdvözléseket: Shihan/ Sensei / Senpai ni rei-t, majd Otagai ni rei-t. Mindegyikre válaszolj meghajlással és hangos Osuval.

 

Rövid meditáció az edzések elején

Ezután az edzés elkezdődik. Az edzés kezdete bemelegítésből, majd lazításból, erőnlétfejlesztésből áll. Ezután következik a Kihon az alaptechnikák gyakorlása. Ez történhet egyenként, állásból, lépések közben, vagy Renraku (kombináció) formájában. Az alaptechnikákat párosan is gyakorolhatjátok. Az alaptechnikák után következnek a formagyakorlatok, a Katák gyakorlása. Végül a különböző Kumite fajták (küzdelem) következnek. Ez lehet kötött technikákból álló, kötött lépésszámú (általában egy, vagy három), de lehet akár szabad küzdelem is. Csoportos formagyakorlat
Az edzés végén megismétlődik a köszöntés, és minden részvevő megköszöni, oktatóinak, társainak a közös munkát. A Fudo Dachiban felsorakozott csoport Seiza ülésbe ereszkedik, majd a szentély Shinden ni rei köszöntése (a válasz Osu) után a meditáció (Mokuso) következik. A meditáció végén (Mokuso yame) az alapítónak fejezzük ki tiszteletünket a Kancho ni rei vezényszóra, amelyre a válasz Osu. Végül a rangidős tanuló vezényszavára az edzésvezetőnek köszönjük meg az edzést. A vezényszavak: (Shihan/ Sensei / Senpai ni domo arigato gosai mashita, a válasz: Arigato gosai mashita. A társainknak is köszönetet mondunk, a vezényszavak: Otagai ni domo arigato gosai mashita, a válasz: Arigato gosai mashita. Az edző általában a Kegoari vezényszóval jelzi, hogy vége az edzésnek. Illő köszönés az edzés végén

Ne feledd

Ezek a viselkedési normák és a Dojo etikett ugyanúgy része a Shidokan karaténak, mint az ütések, rúgások, stb.. Ha nem tanulod meg, és nem tartod be, akkor nem a Shidokan útját járod. Ha edzéseken veszel részt, a Dojo közösségéhez tartozol, azt önként vállalod, tehát be kell tartanod az udvariasság szabályait, tisztelned kell a rangban feljebb levőket, de nem csak őket, hanem minden társadat. A tisztelet kijár a rangban feljebb lévőknek, tehát kijár neked is a nálad alacsonyabb övfokozatúaktól – ebben a sorrendben!